Opgelet: Phishing! Amacro is niet van bankrekeningnummer veranderd.
Meer informatie
Gewijzigde openingsuren juli en augustus
Meer informatie
Onze diensten

Diensten

A-lles onder één dak: Amacro bundelt al haar activiteiten in één one-stop-shop.

Duurzaam ondernemen

Amacro is totaalleverancier van hoogwaardige bouwmaterialen. Tegelijk recycleren de specialisten van Amacro bouwafval tot nieuwe waardevolle grondstoffen. Met doorgedreven recyclagetechnieken sluiten ze kringlopen waar dat kan. Dat heet de circulaire economie in de praktijk.

Lees hier het interview met Roel Vleeracker, business unit manager environmental development & managment bij “Witteveen+Bos Belgium”. Roel is samen met verschillende andere milieu-experten van Witteveen+Bos Belgium al jaren consultant van Amacro en begeleidt het bedrijf in haar groei … duurzame én circulaire groei.

Roel, hoe ben jij bij Amacro terecht gekomen? 

Roel: Ons bedrijf -Witteveen Bos België- is als sinds de jaren 90 actief als externe milieucoördinator bij Amacro. In die tijd was Amacro nog onder leiding van Michel, de helaas te vroeg overleden vader van Johan (huidige CEO Amacro). Op dat moment was “milieu” in feite nog vooral een “verplicht nummer” in de ogen van Michel. Wij waren eigenlijk een beetje de pottenkijkers, de ambetante schoonmoeders die 4 keer per jaar verplicht langskwamen (lacht). Hoe sneller we weer buiten waren, hoe beter… Dat schept zo een beetje het kader van hoe we van start gingen ☺.

Van cowboys naar “Materials of tomorrow”

Hoe was die eerste kennismaking? 

Roel: Goh, de afvalsector werd in die tijd beheerst door een soort van cowboy mentaliteit. Recyclage stond toen bij Amacro echt nog in de kinderschoenen. Dat gold trouwens voor héél de sector. 

En toch was Michel al bezig met recyclage?

Roel: Hij was vooral bezig met te proberen een goed kwalitatief product te produceren. Dat hij daardoor recycleerde was misschien eerder een gelukkig toeval. Ik heb Michel altijd gekend als iemand van de praktijk. Op zijn eigen speciale manier was hij misschien toch… visionair. Zo installeerde hij als één van de eersten in de sector een eigen ontwikkelde breekinstallatie. In de jaren 90 hé! Hij experimenteerde toen al met scheiden en sorteren van materialen, om zo producten performanter te maken. Hij moest niet weten van wetten en regelgeving, omdat hij vond dat die tekort schoten. Hij ondernam heel pragmatisch, het moest in de eerste plaats nuttig zijn.

Heeft Michel die filosofie ook aan Johan doorgegeven? 

Roel: Johan is zeker de zoon van zijn vader als het aankomt op “niet zagen, niet klagen en werk hard”. Hij heeft ook het ondernemersbloed en het no-nonsense gehalte van Michel geërfd, zoveel is zeker. Maar waar Johan helemaal anders is dan zijn vader is dat Johan zich wél heel bewust was van zijn omgeving. Dat gaf in het begin van hun samenwerking wel heel wat conflicten. Michel had nog die na-oorlogse visie van: “Laat me mijn goesting doen en laat me gerust” ☺.  Johan daarentegen wilde ondernemen, samenwerkend met zijn omgeving. Hij ging en gaat in dialoog met buren, overheid én met zijn personeel. Je zag toen die nieuwe generatie en die nieuwe visie aan boord komen van het bedrijf. Johan had vanaf dag één heel goed door dat je als bedrijf verantwoordelijkheid moet opnemen, dat je een bepaalde functie hebt binnen een maatschappij. En dat het ook belangrijk is om die visie uit te dragen. Dat het m.a.w. belangrijk is dat je als bedrijf goed voor de dag komt en dat je dat ook mag én moet communiceren.

Vandaar “Materials of tomorrow” als baseline?

Roel: Johan heeft een heel goed beeld van waar hij naartoe wil met het bedrijf. “Materials of tomorrow” is daarbij echt een filosofie. Het gaat over anders naar afval kijken. Je mag niet vergeten, Amacro is altijd een afvalverwerkend bedrijf geweest. Dat zit in haar DNA. De laatste 10 jaar heeft Amacro, onder impuls van Johan, de omslag gemaakt naar materiaal verwerkend en materiaal leverend bedrijf. Ipv afval als een noodzakelijk kwaad te zien is Amacro afval steeds beter gaan verwerken tot nieuwe hoogwaardige kwaliteitsproducten. Recyclage en het aanbieden van nieuwe bouwmaterialen hand in hand, zeg maar. 

Betrouwbare one-stop-shop

Hij voelde ook aan dat klanten hoe langer hoe meer willen weten wat er met hun afval gebeurd? 

Roel: Absoluut. Het bedrijf is een betrouwbare one-stop-shop geworden. Johan en zijn team weten wie hun doelgroep is en wat die wil. Terwijl de bouwsector één van de meest conservatieve sectoren is, zie je dat opdrachtgevers steeds doelbewuster met bouwen omgaan. Amacro heeft dat als geen ander begrepen en heeft heel pro-actief en bewust die duurzame weg ingeslagen. 

Wat doet Amacro allemaal om die duurzaamheid te vrijwaren? 

Roel: Kijk, wat er van kwaliteit binnenkomt heb je niet in handen. Die is wat het is, maar dat is tegelijk heel bepalend voor de rest van het proces. Daar kan je alleen maar op inspelen door scheiding en sortering. Hier gebeurt die met een state-of-the-art sorteerlijn. Hoe beter je dat doet, hoe beter de eindkwaliteit van je producten zal zijn. Amacro zet daar enorm op in. Met haar gespecialiseerde breekwerf realiseren ze een zo zuiver mogelijk product. Bij het grondverzet gaan ze op dat élan verder. Ze gaan heel nauwkeurig om met de kwaliteit van de gronden. En door met kleine hoeveelheden te werken vermijden ze  ook kruiscontaminatie. Daar is Amacro vrij uitzonderlijk in. Het is trouwens een vrij dure keuze door de vele milieuanalyses die ze uitvoeren, maar wel een duurzame keuze.

Kortom, de instroom heb je nauwelijks onder controle, de uitstroom wel en daar heeft Amacro heel hard in geïnvesteerd. Voor een stuk is dat wetgevend gedreven, maar ze gaan hier wel dat extra stapje verder. Amacro is daarmee één van de betere van de klas. 

Energievisie 2050

Zijn er nog andere duurzame initiatieven? 

Roel: Het hele transport gebeuren is maximaal gekoppeld aan de waterweg die langs het bedrijf loopt. Dat zijn tonnages aan materialen die niet op de weg moeten. Daarnaast stuurt Amacro door slimme retourvracht planning zo weinig mogelijk lege vrachtwagens op de weg. Bovendien is het een heel jonge, moderne vloot en dus een zo groen als mogelijke vloot. 

Er wordt ook volop gebruik gemaakt van hernieuwbare energie. Dat is hier standaard. Heel belangrijk is ook de overkoepelende energievisie 2050 die Amacro aan het uitwerken is, voor zowel het machinepark als de vloot. De grootste uitdaging is hierin om beide emissievrij te maken. Voor het machinepark ligt die oplossing in elektrificatie. Dat kan hier relatief gemakkelijk omdat er ook heel veel zonnepanelen aanwezig zijn op de site. Voor de vloot is de ambitie om over te schakelen op waterstof van zodra het kan. Technisch is dat een veel grotere uitdaging. Het zou wel mooi zijn natuurlijk mochten we tegen 2030 Brussel emissievrij zouden kunnen bedienen met onze vrachtwagens. Die langetermijnvisie is heel typerend voor dit bedrijf. 

Duurzaamheid heeft niet alleen te maken met milieu?

Roel: Dat klopt. Er wordt ook op menselijk en sociaal vlak heel wat inspanningen geleverd. De sociale voorzieningen zijn hier echt goed. Een ander voorbeeld is dat het bedrijfsterrein constant netjes wordt gehouden, wat voor een recyclagebedrijf niet zo evident is. Dat komt ook de veiligheid ten goede. Er is een veegplan, een minder stof beleid, … Er zit hier ontzettend veel watervoorraad onder de grond om aan die stofbeheersing te doen. Er zal altijd wel wat hinder zijn, maar er wordt hier wel werk van gemaakt.

Amacro gaat ook haar eigen fietstunnel aanleggen? Hoe zit dat juist? 

Roel: Wel, tussen het industriegebied en het kanaal ligt een jaagpad dat van oudsher gebruikt werd om o.a. schepen verder te trekken. De laatste jaren heeft dat jaagpad meer en meer een recreatieve functie gekregen. Daardoor onstaan natuurlijk conflicten tussen wandelaars en fietsers én de laad- en losbewegingen van Amacro. Dat is per beweging telkens 3 ton dat over het jaagpad wordt gehesen. Dat is uiteraard niet zonder gevaar. Johan heeft er bij de Vlaamse Waterweg jaren voor geijverd om een fietstunnel aan te leggen. Dat werd een eindeloze procedure waar Amacro op den duur gezegd heeft: “We doen het zelf wel”, op eigen kosten notabene. Die fietstunnel komt er dus op relatief korte termijn. Ik zie niet veel bedrijven dat doen.

Wat zijn de toekomstplannen?

Roel: Op het wenslijstje staat zeker nog de installatie van een windturbine, maar dat blijft een heel moeilijke discussie met de overheden. We zullen zien. Een andere wens is “gebiedsgericht waterbeleid”. De Zenne loopt dwars door het bedrijfsterrein. Ze ligt eigenlijk in de weg. Maar toch gaan ze er op een heel gedegen manier mee om. De Zenne is namelijk zeer overstromingsgevoelig. Door hier juist mee om te gaan en de Zenne te verbreden op het terrein zelf, hebben we overstromingsproblemen verderop in woongebieden kunnen oplossen. Amacro heeft de Zenne m.a.w. niet als probleem gezien, maar we hebben ze hier omarmd. Ook dat is duurzaamheid.

Wat is het geheim van die duurzame aanpak?

Roel: Ik denk dat dat echt het beleid van Johan en zijn team is. Johan stond door het vroegtijdig overlijden van zijn vader -wat heftig was- heel vroeg aan het roer van dit bedrijf. Dat heeft er anderzijds wel voor gezorgd dat er zich plots een heel nieuwe en jonge dynamiek installeerde. Johan omringde zich met een jong team en daar plukt Amacro vandaag de vruchten van. Die nieuwe generatie is opgegroeid met de milieuproblematiek. Ze zagen en zien het belang van duurzaam ondernemen in. Zo zijn ze op 10 jaar tijd van een conservatief naar een heel progressief bedrijf geëvolueerd. 

De “Usual Suspects”

Je praat er heel gedreven over. Waar haal jij je motivatie? 

Roel: Goh, ik denk dat iedereen voor een stuk de wereld wil beter maken voor zijn kinderen. Ik vind dat interessant en een uitdaging om dat samen te doen met de “Usual Suspects”, in dit geval de bouwsector. Ze zitten vaak in het hoekje van “the bad guys”. Het geeft mij heel veel voldoening om samen met hen te bouwen aan een positief verhaal waar we de dingen beter gaan maken, zonder dat het dwingend wordt. Amacro is daarin een heel dankbare klant. We zijn als extern bedrijf best wel trots op de transitie die hier gebeurd is tot zeg maar voorbeeldbedrijf. Dat is gewoon een heel mooi verhaal waar ik gelukkig van word.

Copyright © 2024 Amacro nv - Alle rechten voorbehouden
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram